Oferta

Nasi partnerzy

Ubezpieczenia osobowe

 

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Nieszczęśliwy wypadek rozumiany jest jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Za dodatkową składkę do ubezpieczenia można włączyć: następstwa zawału serca i udaru mózgu, następstwa NW doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu. Można też rozszerzyć zakres ubezpieczenia o dodatkowe świadczenia jak na przykład:

- zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,

- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,

- zwrot kosztów rehabilitacji,

- zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki,

- zwrot kosztów leczenia,

- dzienne świadczenie szpitalne.

 

Ubezpieczenie można zawrzeć w formach: indywidualnej, grupowej, a także zbiorowej (gdy przedsiębiorstwo czy instytucja zawiera ubezpieczenie na rzecz swoich pracowników, jednocześnie ponosząc jego koszty). Zakres ochrony ubezpieczeniowej może być pełny (odpowiedzialność 24 godziny na dobę, obejmujące zarówno pracę jak i życie prywatne) lub ograniczony (odpowiedzialność za wypadki w czasie pracy, w drodze do i z pracy). Ubezpieczonymi mogą być: pracownicy, uczniowie, studenci, uczestnicy obozów, kolonii, różnego rodzaju imprez sportowych, plenerowych, rekreacyjnych.

 

 

Czy wiesz, że...

można u nas płacić kartą

Informujemy, że na naszej stronie stosujemy pliki cookies (tzn. ciasteczka). Zapewniają one prawidłowe działanie strony i możliwość prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies (możesz zablokować taką możliwość w ustawieniach przeglądarki). Kliknij, by ukryć wiadomość (nie zostanie więcej wyświetlona).